Sponzori

Sponzori i prijatelji našeg kluba koji nesebično pomažu postojanje i održavanje našeg velelepnog stadiona u skladu sa svojim mogućnostima. Važno za napomenuti je da je preduzeće Župa Komerce, kao generalni sponzor našeg kluba, bila i ostala kao kompanija koja je napravila totalnu revoluciju i omogućila da danas imamo ovakav sportski centar kao što i imamo i kojim možemo da se ponosimo kako mi, tako i naša šira i uža okolina.